Giám sát hành trình cho xe máy Vietmap MT10

1,590,000  1,350,000 

• Định vị GPS + LBS

• Giám sát vị trí, hành trình xe bằng trực tuyến qua internet

• Cảnh báo:

Gọi Ngay